Tieto / tilastoja vuodelta väkivallan

Turvallisuuden varmistaminen edellyttää, että tieto kulkee moneen suuntaan: asiakkaan ja hänen omaisensa, työntekijöiden, johdon ja yhteistyökumppaneiden välillä. Tulosta tärkeimmät yhteystiedot varmuudeksi myös paperille. Turvallisuus luodaan yhdessä Turvallisuusongelmat eivät ratkea organisaatiorajojen mukaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimin- taohjelman kehittämishanke Lehtonen, Heini 2015 Tikkurila Väkivallan todellinen määrä ei kuitenkaan vastaa julkisuuden antamaa kuvaa. Uskallan siis väittää, että väkivallan määrä ei itseasiassa ole lisääntynyt merkittävissä määrin, vaikka jotkut tilastot niin kertovat. Tilastoiminen kun valitettavasti ontuu monestakin syystä ja se mitä me nyt näemme tilastoissa, on vain vuoren huippu. PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Virrat Mänttä-Vilppula Ruovesi 2012 Työryhmäkäsittely Kaupunginvaltuusto hyväksynyt / 201_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO / ALUEKUVAUS 4 2. NYKYTILAN ARVIOINTI Taulukko 1. Lastensuojelun tilastoja vuodelta 2012 13 Taulukko 2. Tilastotietoja sosiaalipalveluiden käytöstä vuonna 2012 14 Taulukko 3. Työttömät työnhakijat 30.4.2013 15 Taulukko 4. Tapaturmissa kuolleet vuonna 2011 22 Taulukko 5. Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2010 29 Kuviot ... Tieto tekijän päihtymistilasta tulisi tämän tulkinnan mukaan uudessa tietojär- ... lukema on vuodelta 2001, jolloin 20 tappoon, murhaan tai surmaan syylliseksi ... vaita sama kuin edeltävistä tarkasteluista: alkoholin ja väkivallan yhteys on voimakas. Vain ryöstörikoksissa selvänä teon tehneiden osuus on suurehko. Väkivallan uhri ensihoidossa – toimintaopas työ- elämään Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Kirsi Nieminen Anna Poranen Väkivallan uhri ensihoidossa – toimintaopas työelämään Opinnäytetyö 2015 Tiivistelmä Kirsi Nieminen, Anna Poranen Väkivallan uhri ensihoidossa – toimintaopas työelämään, 58 sivua, 6 liitettä ... Lastensuojelun tilastoja vuodelta 2009 13 Taulukko 5. Tilastotietoja sosiaalipalveluiden käytöstä vuonna 2009 14 ... Väkivallan vähentäminen on yksi poliisin ennalta estävän työn päätehtävistä ja valtioneuvoston ... (alust.tieto) 2010 M-V 104 24 39 94 Virrat 1 9 7 _4 Ruovesi 2 7 4 _5 ... Yhteistyökumppaninamme toimi Monika-Naiset liitto ry. Opinnäytetyömme teoriaosiossa käsittelimme maahanmuuttajuuteen liittyviä käsitteitä ja tilastoja, väkivallan muotoja ja motiiveja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa ja kehittämistarpeita. Suoritimme tutkimuksemme kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalta on pyydetty lausuntoa koskien naisiin kohdistuvan ...

Väkivallan uhri ensihoidossa – toimintaopas työ- elämään